GS Nya Juridiska AB

 

Välkommen! Mitt namn är Goran Sovilj och jag är ditt vanliga allmänjuridiska ombud till ovanliga priser. Tröskeln mot juridisk hjälp är generellt sett hög där kostnaden även inledande rådgivning och utredning ofta, till kundens förvåning, överstiger tvistens belopp.

 

Min mening är att bra juridik inte behöver vara dyr. Utomprocessuella ärenden - den hjälp som behövs utan att närvara i domstol - tillika förvaltningsrättsliga mål, kan med fördel debiteras avsevärt mindre än kunderna blivit vana vid. Denna approach i kombination med snabb och tydlig service har gjort byrån populär bland annat hos småföretagare och privatpersoner i ärenden som faller utanför försäkringars rättsskydd.

 

Även om byrån arbetat i ett brett spektrum från brottmål till gruv- och mineralrätt så specialiserar jag mig i första hand på tvistemål såsom köprättsliga tvister eller försäkringstvister. Med livslångt och genuint intresse för juridiken åtar jag mig dock de flesta typer av mål och även på ovanliga rättsområden som inte prövats tidigare. Välkommen med just ditt ärende!

 

MARS 2018

 

I spåren av nedgången på fastighetsmarknaden har allt fler bostadsprojekt hamnat i trångmål med ofinansierade kostnader och förseningar. Bostadsutvecklarna synes göra avsteg från lagstiftningen för att överlåta risker och kostnader på bostadsköparna. Byrån handlägger för närvarande ett par stämningar mot byggbolag. Kontakta gärna mig om ni som köpare av bostadsrätt drabbats av samma problem.

 

FEBRUARI 2018

 

Byrån vinner prejudicerande mål i Kammarrätten inom gruv- och mineralrätt

 

Trots att Sverige historiskt sett varit en stor producent av mineraler och metaller, så uppstår fortsatt tvister kring hur lagstiftningen ska tillämpas i fråga om prospektering och utvinning. Det får med glädje meddelas, att Kammarrätten i denna fråga delat byråns lagtolkning i ett mål om ensamrätt till mineralfyndigheter och undanröjt samtliga beslut som fattats av underrätter och myndigheter.

 

 

 

 

 

Tjänster

Rådgivning

Process

GS Nya Juridiska AB 559121-6410 © 2017 Stockholm 073-5 123 715